Posiadamy 15921 ogłoszeń w naszym serwisie.

Warunki handlowe

Warunki handlowe dotyczące sprzedaży maszyn używanych przez BKO  —  Biuro Kooperacji i Outsourcingu MetalExport.PL prowadzące serwisy internetowe m.in. pod nazwami (adresami internetowymi) BKO, MetalExport.PL, Machines.Company, DobraMaszyna.pl i DiLER.pl


BKO MetalExport.PL przeznaczone jest dla sektora B2B, czyli dla pełnoletnich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, będących jednocześnie przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego.


§ 1. Użyte terminy

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o BKO to należy przez to rozumieć działalność gospodarczą pionu fundacji AIP firmy pod nazwą BKO MetalExport.PL przy AIP, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000_____ i oznaczoną numerem identyfikacyjnym Regon _________.

§ 2. Prezentacja oferty

1. BKO dokłada wszelkich starań, aby opis maszyny odzwierciedlał faktyczny stan techniczny prezentowanej maszyny. Opis stanu technicznego jest jednak subiektywną oceną dokonaną przez BKO i przed zakupem należy osobiście zweryfikować stan techniczny maszyny.
2. Podawane parametry techniczne w opisach maszyn są parametrami przepisanymi z dokumentacji techniczno-ruchowych nowych maszyn i mogą różnić się od rzeczywistych parametrów maszyn używanych.
3. BKO stara się zawsze prezentować aktualną ofertę. Stan magazynu zmienia się jednak dynamicznie i przed przyjazdem należy skontaktować się z BKO w celu potwierdzenia aktualności oferty.

§ 3. Warunki sprzedaży

1. BKO udostępnia maszyny do testów i zaprasza zainteresowanych zakupem, aby osobiście dokonali sprawdzenia stanu technicznego i parametrów maszyny.
2. Maszyny sprzedawane są w stanie technicznym w jakim aktualnie się znajdują i który nabywca zaakceptował.
3. BKO nie udziela gwarancji na maszyny używane.
4. W przypadku sprzedaży podmiotom gospodarczym - strony wyłączają odpowiedzialność BKO i współpracowników BKO z tytułu rękojmi na zasadzie art. 558 § 1 K.C.
5. Maszyna staje się własnością nabywcy po opłaceniu pełnej ceny sprzedaży.

§ 4. Warunki odbioru

1. Maszyna, obrabiarka, części, wyposażenie, akcesoria, instrukcje i dokumenty zostają wydana nabywcy po opłaceniu pełnej ceny sprzedaży.
2. Jeśli BKO posiada dokumentację do danego typu maszyny, to wraz z maszyną wydana zostaje kserokopia dokumentacji.
3. Nabywca powinien osobiście odebrać kupioną maszynę lub przesłać do BKO pisemne polecenie wydania maszyny firmie trzeciej.
4. Nabywca w porozumieniu z BKO ustala termin odbioru maszyny oraz typ auta, które umożliwi prawidłowy załadunek.
5. BKO zobowiązuje się załadować maszynę na auto, którego typ uzgodniono z BKO.
6. BKO odpowiada za maszynę do momentu ustawienia jej na aucie podstawionym przez nabywcę.

Biuro obsługi klienta
Skontaktuj się z biurem obsługi klienta.

Tel.: +48 888 30 50 70
InfoLINIA codziennie od 7:00 do 23:00